Banner 2 Banner 1 Banner 3 Banner 2

Catalogue » Catalogue đóng kim

CATALOGUE ĐÓNG KIM

• Kích thước

: A5 (14.3x21cm), A4 (21x29cm)

• Số màu in

: 4 màu

• Số mặt in

: 2 mặt

• Loại giấy

: Bìa C300gsm, Ruột 150gsm

• Thành phẩm : Bìa cán màng (bóng/mờ), 1 mặt

• Thành phẩm

: Đóng 2 kim giữa

• Thời gian

: 4-7 ngày (Tùy số lượng)

Số trang

500 cuốn

1.000 cuốn

2.000 cuốn

3000 Cuốn

5.000 Cuốn

10.000 Cuốn

8 trang

6.400 đ

4.300 đ

3.500 đ

3.200 đ

2.800 đ

2.500 đ

12 trang

10.300 đ

6.300 đ

4.400 đ

4.000 đ

3.500 đ

2.900 đ

16 trang

11.800 đ

7.700 đ

5.500 đ

5.000 đ

4.400 đ

3.900 đ

20 trang

13.400 đ

8.400 đ

6.100 đ

5.800 đ

4.800 đ

4.200 đ

24 trang

15.600 đ

10.500 đ

7.200 đ

6.400 đ

5.700 đ

5.000 đ

28 trang

17.100 đ

11.500 đ

8.100 đ

7.200 đ

6.400 đ

5.500 đ

32 trang

22.100 đ

13.000 đ

9.200 đ

8.200 đ

7.300 đ

6.300 đ

36 trang

25.900 đ

13.800 đ

9.700 đ

8.700 đ

8.700 đ

6.800 đ

40 trang

28.500đ

15.400 đ

10.800 đ

9.600 đ

8.600 đ

7.600 đ

44 trang

31.100 đ

16.900 đ

11.900 đ

10.400 đ

9.300 đ

8.100 đ

48 trang

33.800 đ

18.500 đ

12.900 đ

11.500 đ

10.200 đ

8.900 đ

Thời gian

4-6 ngày

4-6 ngày

4-6 ngày

4-6 ngày

5-7 ngày

5-7 ngày

 

Ghi chú:
- Phí thiết kế từ 70.000-100.000đ/ trang.
- Bảng giá áp dụng cho file đã hoàn thiện & tràn lề.
- Giá chưa bao gồm 10% VAT
- Miễn phí giao phạm vi TP.HCM

Quy cách file chuẩn khổ A4:
- Kích thước thiết kế 21.3x29.3cm. Kích thước thành phẩm 21x29cm.
- Bố cục chữ nhỏ hơn 20.5x28.5cm (hạn chế thành phẩm mất nội dung).
- Cover toàn bộ hiệu ứng, font chữ, trước khi gửi in.

Quy cách file chuẩn khổ A5:
- Kích thước thiết kế 21.3x14.6cm. Kích thước thành phẩm 21x14.3cm.
- Bố cục chữ nhỏ hơn 20.5x13.8cm (hạn chế thành phẩm mất nội dung).
- Cover toàn bộ hiệu ứng, font chữ, trước khi gửi in.